Абонаментно сервизно обслужване

  • 24-часово дежурство за освобождаване на блокирани пътници в кабината
  • Технически прегледи и профилактики
  • Дневник на асансьора
  • Аварийни и планово-предупредителни ремонти

 

Реновиранe, модернизация и преустройство на асансьорни съоръжения

  • БГ ЛИФТ извършва реновиране, модерницация и преустройство на асансьорни уредби, с цел постигане на оптимизация, рентабилност, ефективност и комфорт на достъпни цени
  • изграждане и подръжка на системи за котрол на достъп на асансьори и входни врати.
  • изграждане и подръжка на системи за аварийна комуникация

Проектиране и изграждане на нови асансьорни съоръжения

  • БГ ЛИФТ извършва проектиране, доставяне, изграждане и окомплектовка на нови асансьорни уредби на реномирани европейски и световни производители.
  • Технически експертизи и консултантска дейност